Kou­pi­li jste v loň­ském roce nemo­vi­tost? Pak dopo­ru­ču­ji neza­po­me­nout na letoš­ní povin­nost podat včas při­zná­ní k dani z nemo­vi­tých věcí. Kdy se vás tato povin­nost ne/týká? Kam při­zná­ní poslat? A jak na to? 

číst více