Může být vaše

Tady najde­te pře­hled aktu­ál­ně nabí­ze­ných nemo­vi­tos­tí. Nevá­hej­te mne kon­tak­to­vat, pokud vás někte­rá zaujme nebo pokud chce­te, abych vám pomoh­la najít to pra­vé pro vás.

Aktuálně v nabídce

Rodin­ný dům k prodeji
uli­ce Ve Vil­kách, Šestajovice 
5+1
235m2


15. 500 000 Kč Zob­ra­zit více 
Byt k prodeji
uli­ce Nad vodo­vo­dem, Pra­ha 10 – Malešice 
2+1
55m2


5. 390 000 Kč Zob­ra­zit více 
Byt k pronájmu
uli­ce K Hal­tý­ři, Pra­ha 8 – Troja 
2+kk
72m2


Byt k pronájmu
Pří­bram – část obce Zdaboř 
3+1
139m2


Kan­ce­lář k pronájmu
uli­ce Jab­lon­ské­ho, Pra­ha 7 – Holešovice 
Aty­pic­ká
131,7m2


Kan­ce­lář k prodeji
Pří­bram V‑Zdaboř
Aty­pic­ká
286m2


14.500 000 Kč Zob­ra­zit více 
Byt k pronájmu
Seč­ská, Praha 
2+kk
55m2