Blog

Ráda s vámi sdílím svoje know-how, aby vaše cesta realitním světem byla hladší.

Věcné břemeno — co to je?

Věcné břemeno — co to je?

Nemovitost a věcné břemeno. Už jste o této záležitosti slyšeli?  Možná ne. Pokud máte ale v plánu nákup jakékoliv nemovitosti, bylo by rozhodně dobré o ní vědět. Co to je a jak vás to může ovlivnit? Co vše může být věcné břemeno?  U věcného břemene se můžete setkat se dvěma druhy – dobrovolné a...

číst více
Ateliér vs běžný byt — rozdíly při prodeji

Ateliér vs běžný byt — rozdíly při prodeji

Jste majitelem ateliéru a chystáte v blízké době nemovitost prodat? Pokud máte pocit, že prodej bytu a ateliéru je o stejném postupu, nenechte se mýlit. Ateliér je specifická nemovitost a stejně tak specifický je i jeho prodej.   Ateliér vs byt V prvé řadě je třeba definovat základní rozdíl....

číst více
Černá stavba a její legalizace

Černá stavba a její legalizace

Kou­pi­li jste nemo­vi­tost a zjis­ti­li, že sou­čás­tí vaše­ho nové­ho pozem­ku (majet­ku) je také nele­gál­ní čer­ná stav­ba? Všech­no má své řeše­ní. Jak stav­bu zle­ga­li­zo­vat a ušet­řit si pří­pad­né pro­blémy v budoucnu?

číst více
Připravte se na prodej nemovitosti – jak na to?

Připravte se na prodej nemovitosti – jak na to?

Čeká vás pro­dej nemo­vi­tos­ti? Zákla­dem je pře­mýš­let dopře­du. O úspěš­ném pro­de­ji totiž neroz­ho­du­je pou­ze samot­ný vzhled nebo dis­po­zi­ce nemo­vi­tos­ti, ale i pro­hlíd­ka. Jak tedy na to?

číst více
Prodej rodinného domu — co má vliv na cenu?

Prodej rodinného domu — co má vliv na cenu?

Cena nemo­vi­tos­ti — plá­nu­je­te pro­dá­vat rodin­ný dům a ptá­te se, jak jeho cenu zvý­šit? Co je vůbec to, co trž­ní cenu ovliv­ňu­je? Je něko­lik věcí, kte­ré mění­cím se pod­mín­kám odolávají. 

číst více