nákup nemovitosti

Ráda s vámi sdílím svoje know-how, aby vaše cesta realitním světem byla hladší.

Nákup a prodej nemovitosti — proč chtít rezervační smlouvu?

Nákup a prodej nemovitosti — proč chtít rezervační smlouvu?

Proč psát rezervační smlouvu? Můžeme se přece domluvit ústně a je to. Nebo ne? Občas si kupující a prodávající chtějí ušetřit práci i čas a rozhodnou se fungovat na ústní dohodě. Jaká jsou rizika obchodu bez rezervační smlouvy? Proč ústní dohoda nestačí Pokud se rozhodnete uzavřít prodej bez...

číst více
Vklad do katastru nemovitostí — co byste měli vědět

Vklad do katastru nemovitostí — co byste měli vědět

Věděli jste, že vlastníkem nemovitosti se nestáváte poté, co nemovitost zdědíte nebo dostanete? Ani samotný podpis smlouvy ještě neznamená, že jste novým majitelem.  Abyste se stali právoplatným majitelem, je třeba doručit na příslušný katastrální úřad návrh na vklad do katastru nemovitostí. Dnes...

číst více
Potenciální problémy při koupi nemovitosti

Potenciální problémy při koupi nemovitosti

Máte v plá­nu kupo­vat nemo­vi­tost bez asi­s­ten­ce rea­lit­ní­ho mak­lé­ře? Pak buď­te ostra­ži­tí. S kou­pí nemo­vi­tos­tí na vlast­ní pěst se totiž pojí i poten­ci­ál­ní rizi­ka. Na co si dát pozor?

číst více
Prodej či koupě nemovitosti? Není plocha jako plocha!

Prodej či koupě nemovitosti? Není plocha jako plocha!

Obyt­ná plo­cha, užit­ná, pod­la­ho­vá… tak kte­rá je kte­rá? Plá­nu­je­te nákup či pro­dej nemo­vi­tos­ti a máte tro­chu zma­tek v názvech? To roz­hod­ně nejste sami. Ujas­ně­te si pojmy — vypla­tí se to!

číst více