Dovo­le­ná
v ter­mí­nu
1.8 — 7.8.2022

I po dobu mé dovolené vám ráda poskytnu informace k prodávaným nebo pronajímaným nemovitostem.
Můžete si také pohodlně objednat prohlídku.

Vyber­te níže nemo­vi­tost, kte­rá vás zají­má. Tla­čít­ko vás zave­de na strán­ku dané nemo­vi­tos­ti, kde nalez­ne­te podrob­né infor­ma­ce a rov­nou si může­te rezer­vo­vat ter­mín pro­hlíd­ky.

Pro­dej domu 235 m², Šes­ta­jo­vi­ceRodin­ný dům | Pro­dej | K dispozici Zob­ra­zit inzerát
Pro­ná­jem bytu 2+kk v osob­ním vlast­nic­tví 72 m², Pra­ha 8 — Tro­jaByt | Pro­ná­jem | K dispozici Zob­ra­zit inzerát
Pro­dej mul­ti­funkč­ní budo­vy, Pří­bramKan­ce­lář | Pro­dej | K dispozici Zob­ra­zit inzerát
Seč­ská — pro­ná­jem bytu 2+kkByt | Pro­ná­jem | K dispozici Zob­ra­zit inzerát
Pro­dej domu 235 m², Šes­ta­jo­vi­ceRodin­ný dům | Pro­dej | K dispozici Zob­ra­zit inzerát
Pro­ná­jem bytu 2+kk v osob­ním vlast­nic­tví 72 m², Pra­ha 8 — Tro­jaByt | Pro­ná­jem | K dispozici Zob­ra­zit inzerát
Pro­dej mul­ti­funkč­ní budo­vy, Pří­bramKan­ce­lář | Pro­dej | K dispozici Zob­ra­zit inzerát
Seč­ská — pro­ná­jem bytu 2+kkByt | Pro­ná­jem | K dispozici Zob­ra­zit inzerát
Ostat­ní případy

Kon­tak­to­va­li jste mě z jiné­ho důvo­du? 

  • Plá­nu­je­te pro­dej nebo pro­ná­jem nemo­vi­tos­ti a máte zájem o mé služby?
  • Poptá­vá­te zpra­co­vá­ní odha­du ceny nemovitosti?

Ať už je Váš důvod jaký­ko­li, vel­mi ráda se vám budu věno­vat po mém návra­tu.

Může­te si rezer­vo­vat ter­mín naše­ho setká­ní v kalen­dá­ři níže. Nebo zanech­te zprá­vu na e‑mail sarka.sabova@re-max.cz, ozvu se vám co nejdří­ve zpět.