Blog

Ráda s vámi sdílím svoje know-how, aby vaše cesta realitním světem byla hladší.

Daňový odpočet úroků — jak na to?

Daňový odpočet úroků — jak na to?

Vědě­li jste, že si (jakož­to fyzic­ké oso­by) může­te kaž­do­roč­ně z vašich daní ode­číst úro­ky z úvě­ru na byd­le­ní nebo z hypo­té­ky? Pokud ne, je dneš­ní člá­nek přes­ně pro vás — teď je totiž ta nej­lep­ší doba. Zjis­tě­te, zda máte na odpo­čet nárok včas!

číst více
Potenciální problémy při koupi nemovitosti

Potenciální problémy při koupi nemovitosti

Máte v plá­nu kupo­vat nemo­vi­tost bez asi­s­ten­ce rea­lit­ní­ho mak­lé­ře? Pak buď­te ostra­ži­tí. S kou­pí nemo­vi­tos­tí na vlast­ní pěst se totiž pojí i poten­ci­ál­ní rizi­ka. Na co si dát pozor?

číst více
Kdy si s prodejem nemovitosti pospíšit

Kdy si s prodejem nemovitosti pospíšit

Zvažujete prodej vaší nemovitosti a nejste si jisti, kdy vyčkávat, a kdy si naopak s prodejem pospíšit? Faktorů, které mají na tuto situaci vliv, je vždy více. Pojďme se dnes podívat na tři z nich. Aktuální situace Vzhledem k současným okolnostem nabídka na realitním trhu převyšuje poptávku. To má...

číst více
8 tipů, jak nejlépe pronajmout byt

8 tipů, jak nejlépe pronajmout byt

Jak nej­lé­pe pro­najmout byt? Jste maji­te­lem bytu, kte­rý nepo­ře­bu­je­te k vlast­ní­mu byd­le­ní, a rádi bys­te jej zača­li pro­na­jí­mat? Jak to udě­lat, aby šlo vše hladce?

číst více
Reality — co se dělo loni a co čekat letos?

Reality — co se dělo loni a co čekat letos?

Rekord­ní skok úro­ko­vých sazeb, stou­pa­jí­cí infla­ce a niž­ší poptáv­ka po hypo­té­kách. Vál­ka na Ukra­ji­ně, neu­stá­le se zvy­šu­jí­cí ceny ener­gií a spous­ta dez­in­for­ma­cí. Loň­ský rok nebyl jed­no­du­chý pro niko­ho. Co všech­ny tyto aspek­ty udě­la­ly s rea­lit­ním trhem?

číst více