Jste fyzic­ká oso­ba a část vaše­ho pří­jmu jde z pro­nájmu nemo­vi­tos­tí? Máte v plá­nu kupo­vat nemo­vi­tost za úče­lem dal­ší­ho pří­jmu? Co může­te dát do nákla­dů? A jak vše zda­ňo­vat? Čtě­te dál…

číst více