Finan­co­vat kou­pi nemo­vi­tos­ti pro­de­jem jiné je v dneš­ní době běž­né. Hned na začá­tek ale řek­nu, že není rad­no začí­nat ten­to pro­ces bez pod­po­ry odbor­ní­ků. Jak tedy na to?

číst více