Jste sou­čás­tí dědic­ké­ho říze­ní? Bude sou­čás­tí dědic­ké­ho říze­ní nemo­vi­tost a zají­má vás, jak se dále postu­pu­je v pří­pa­dě plá­no­vá­ní prodeje? 

číst více