Pro­da­li nebo daro­va­li jste loni vaši nemo­vi­tost? K pro­de­ji i daro­vá­ní pat­ří urči­té povin­nos­ti, kte­ré zále­ží na dal­ších okol­nos­tech. Kte­ré budou ty vaše?

číst více