Pro­na­jí­má­te byt? Pak jste (jakož­to fyzic­ká oso­ba) povin­ni pla­tit daň z pří­jmu ve výši 15 % po ode­čte­ní výda­jů. Co to pro vás zna­me­ná a jak na to?

číst více