Rady při prodeji nemovitosti

Ráda s vámi sdílím svoje know-how, aby vaše cesta realitním světem byla hladší.

Kdy si s prodejem nemovitosti pospíšit

Kdy si s prodejem nemovitosti pospíšit

Zvažujete prodej vaší nemovitosti a nejste si jisti, kdy vyčkávat, a kdy si naopak s prodejem pospíšit? Faktorů, které mají na tuto situaci vliv, je vždy více. Pojďme se dnes podívat na tři z nich. Aktuální situace Vzhledem k současným okolnostem nabídka na realitním trhu převyšuje poptávku. To má...

číst více
Prodej či koupě nemovitosti? Není plocha jako plocha!

Prodej či koupě nemovitosti? Není plocha jako plocha!

Obyt­ná plo­cha, užit­ná, pod­la­ho­vá… tak kte­rá je kte­rá? Plá­nu­je­te nákup či pro­dej nemo­vi­tos­ti a máte tro­chu zma­tek v názvech? To roz­hod­ně nejste sami. Ujas­ně­te si pojmy — vypla­tí se to!

číst více
Koupě bez realitní kanceláře a katastr nemovitostí

Koupě bez realitní kanceláře a katastr nemovitostí

Roz­hod­li jste se kou­pit nemo­vi­tost na vlast­ní pěst? Pak je tu něko­lik věcí, na kte­ré bys­te měli pama­to­vat. Důle­ži­tou a neod­dě­li­tel­nou sou­čás­tí bude prá­vě katastr nemo­vi­tos­tí. Co vás čeká?

číst více
Když prodej nemovitosti vázne

Když prodej nemovitosti vázne

Máte nemovitost na realitním trhu už nějaký ten pátek a stále se nic? Možná je na čase udělat revizi vaší inzerce. Je totiž hned několik věcí, které můžou váš prodej zhatit. Poptávaná cena Byť to asi není to, co chcete v prvé řadě slyšet, i odtud může vítr vát. Nesprávně stanovená cena může vaším...

číst více
Odpovědnost za vady při prodeji nemovitosti

Odpovědnost za vady při prodeji nemovitosti

Vědě­li jste, že jako pro­dá­va­jí­cí nese­te zod­po­věd­nost za vady nemo­vi­tos­ti? A že kupu­jí­cí se může domá­hat svých náro­ků i zpět­ně? V tom­to ohle­du čas­to panu­je nevě­do­most. A ta může dodat celé­mu pro­de­ji nepří­jem­nou pachuť i po letech. Na co si dát tedy pozor?

číst více