Kou­pi­li jste nemo­vi­tost a zjis­ti­li, že sou­čás­tí vaše­ho nové­ho pozem­ku (majet­ku) je také nele­gál­ní čer­ná stav­ba? Všech­no má své řeše­ní. Jak stav­bu zle­ga­li­zo­vat a ušet­řit si pří­pad­né pro­blémy v budoucnu?

číst více