Neza­po­meň­te, že prv­ní dojem nebu­de dělat vaše nemo­vi­tost, ale fot­ka, na kte­ré bude zachy­ce­ná. Pro­to je vhod­né nepod­ce­nit pří­pra­vu na foce­ní, tzv homestaging.