Padovská, Praha 10, garážové stání — PRONAJATO

PRONAJATO

Exklu­ziv­ně nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu kry­té gará­žo­vé stá­ní v 1. pod­zem­ním pod­la­ží byto­vé­ho domu z roku 2007, v uli­ci Padovská.

Objekt se nachá­zí v bez­pro­střed­ní blíz­kos­ti Hos­ti­vař­ské­ho par­ku, 5 min chůze od auto­bu­so­vé sta­ni­ce Livornská.

Jed­ná se o kla­sic­ké gará­žo­vé stá­ní, s poho­dl­ným nájez­dem a dosta­teč­ným pro­sto­rem pro mané­v­ro­vá­ní. Vjez­do­vá vra­ta jsou na dál­ko­vé ovládání.

V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kontaktovat.

Nájem­né: 2.000 Kč/měsíc

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]