prodej nemovitosti

Ráda s vámi sdílím svoje know-how, aby vaše cesta realitním světem byla hladší.

Mýty o prodeji nemovitosti přes realitní kancelář

Mýty o prodeji nemovitosti přes realitní kancelář

Pro­dej nemo­vi­tos­tí přes rea­lit­ní kan­ce­lář je pro­ces opře­den mno­ha mýty a lidé z něj mají čas­to strach. Pokud pat­ří­te mezi ně, poku­sím se dnes vaše oba­vy vyvrá­tit. Pro­dej přes rea­lit­ní kan­ce­lář může být totiž čas­to nao­pak ta nej­lep­ší volba.

číst více
Kdy si s prodejem nemovitosti pospíšit

Kdy si s prodejem nemovitosti pospíšit

Zvažujete prodej vaší nemovitosti a nejste si jisti, kdy vyčkávat, a kdy si naopak s prodejem pospíšit? Faktorů, které mají na tuto situaci vliv, je vždy více. Pojďme se dnes podívat na tři z nich. Aktuální situace Vzhledem k současným okolnostem nabídka na realitním trhu převyšuje poptávku. To má...

číst více
Reality — co se dělo loni a co čekat letos?

Reality — co se dělo loni a co čekat letos?

Rekord­ní skok úro­ko­vých sazeb, stou­pa­jí­cí infla­ce a niž­ší poptáv­ka po hypo­té­kách. Vál­ka na Ukra­ji­ně, neu­stá­le se zvy­šu­jí­cí ceny ener­gií a spous­ta dez­in­for­ma­cí. Loň­ský rok nebyl jed­no­du­chý pro niko­ho. Co všech­ny tyto aspek­ty udě­la­ly s rea­lit­ním trhem?

číst více
Koupě bez realitní kanceláře a katastr nemovitostí

Koupě bez realitní kanceláře a katastr nemovitostí

Roz­hod­li jste se kou­pit nemo­vi­tost na vlast­ní pěst? Pak je tu něko­lik věcí, na kte­ré bys­te měli pama­to­vat. Důle­ži­tou a neod­dě­li­tel­nou sou­čás­tí bude prá­vě katastr nemo­vi­tos­tí. Co vás čeká?

číst více
Proč je předání stavební dokumentace nezbytností?

Proč je předání stavební dokumentace nezbytností?

Víte, že při pro­de­ji domu je nezbyt­né dodat kupu­jí­cí­mu sta­veb­ní doku­men­ta­ci? A proč je sta­veb­ní doku­men­ta­ce při pro­de­ji důle­ži­tá? Pokud na to totiž zapo­me­ne­te, může vznik­nout pro­blém pro obě strany. 

číst více
Když prodej nemovitosti vázne

Když prodej nemovitosti vázne

Máte nemovitost na realitním trhu už nějaký ten pátek a stále se nic? Možná je na čase udělat revizi vaší inzerce. Je totiž hned několik věcí, které můžou váš prodej zhatit. Poptávaná cena Byť to asi není to, co chcete v prvé řadě slyšet, i odtud může vítr vát. Nesprávně stanovená cena může vaším...

číst více