Ortenovo náměstí, Praha 7, byt 3+1 — PRODÁNO

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
Byt 3+1, Orte­no­vo náměs­tí, Pra­ha 7 — Holešovice,7 990 000 Kč včet­ně pro­vi­ze RK a práv­ních služeb

Krás­ný a svět­lý byt o plo­še 93 m² plus 10 m² sklep ve 2. pat­ře čin­žov­ní­ho domu ze 40. let. Výbor­ná dostup­nost do centra.
Byt pro­šel v roce 2017 kom­plet­ní a náklad­nou rekonstrukcí.
Sklá­dá se ze tří poko­jů, míst­nos­ti s kuchyň­ským kou­tem, pro­stor­né před­sí­ně, kou­pel­ny, samo­stat­né­ho WC, zaskle­né lodžie a sklepa. 

Kuchyň­ská lin­ka zn. Beck je plně vyba­ve­ná vesta­vě­ný­mi spo­tře­bi­či Sie­mens nej­vyš­ší tří­dy. Pod­la­hy jsou pokry­ty dubo­vý­mi par­ke­ta­mi, na chod­bě a v kuchy­ni je pří­rod­ní lino­le­um Mar­mo­le­um. Sou­čás­tí jed­né z lož­nic je vesta­vě­ná šat­na s vel­ko­rysým úlož­ným pro­sto­rem. V kou­pel­ně a na WC jsou vel­ko­for­má­to­vé dlaž­di­ce s pod­la­ho­vým vytápěním. 

V celém bytě jsou designo­vé radi­á­to­ry, dře­vě­ná okna s izo­lač­ním troj­sklem, dýho­va­né inte­ri­é­ro­vé dve­ře v kom­bi­na­ci s pís­ko­va­ným sklem. Vytá­pě­ní a ohřev tep­lé vody je zajiš­těn moder­ním elek­tro­kot­lem Pro­therm se zásob­ní­kem tep­lé vody 125 l, s vel­mi níz­ký­mi pro­voz­ní­mi náklady.

Klid­né byd­le­ní s per­fekt­ní dostup­nos­tí do cen­t­ra. Sta­ni­ce tram­va­je Orte­no­vo náměs­tí je vzdá­le­ná jen 2 minu­ty chůze a cen­t­rum Pra­hy dostup­né do 10 minut. Výbor­ná občan­ská vyba­ve­nost, spor­tov­ní a kul­tur­ní pří­le­ži­tos­ti v lokalitě.

Osob­ní vlastnictví.

[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=“SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]

Podí­vej­te se na video­pro­hlíd­ku.