Roz­hod­li jste se pro nákup nemo­vi­tos­ti v Pra­ze a zva­žu­je­te, kte­rá loka­li­ta bude pro vás ta nej­lep­ší? Téma je to slo­ži­té a jed­no­znač­ná odpo­věď neexistuje.

číst více