Gará­žo­vé stá­ní, garáž k pro­nájmu — Pro­na­ja­to

Gará­žo­vé stá­ní v Bole­vec­ké ulici
V exklu­ziv­ním zastou­pe­ní maji­te­le si vám dovo­lu­ji nabíd­nout k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu kry­té gará­žo­vé stá­ní v 1. pod­zem­ním pod­la­ží novostav­by byto­vé­ho domu z roku 2017. Jed­ná se o spod­ní lift.


Užit­ná plocha10m2
Počet pod­la­ží1PP
Stav­baCih­la
Stav objek­tuNovostav­ba
Energ. nároč­nostG — mimo­řád­ně nehospodárná
Vlast­nic­tvíOsob­ní
VýtahAno

Gará­žo­vé stá­ní v Bole­vec­ké ulici

Exklu­ziv­ně nabí­zím k dlou­ho­do­bé­mu pro­nájmu kry­té gará­žo­vé stá­ní (spod­ní lift) v 1. pod­zem­ním pod­la­ží novostav­by byto­vé­ho domu z roku 2017.

Vjezd do gará­ží je na dál­ko­vé ovládání.

V pří­pa­dě zájmu o pro­hlíd­ku mě nevá­hej­te kontaktovat.


PRONAJATO

Tato nabíd­ka již není aktuální

Šár­ka Sabová
Mak­léř­ka z Hor­ních Měcholup

Co se sta­ne po ode­slá­ní onli­ne poptáv­ky?
Budu Vás kon­tak­to­vat do 24 hodin.
Pokud to bude tře­ba, domlu­ví­me osob­ní setkání. 

+420 776 636 121
sarka.sabova@remax-czech.cz