Konzultace 

Ráda vám pora­dím s čím­ko­liv co sou­vi­sí se svě­tem nemo­vi­tos­tí. Sta­čí vypl­nit formulář.

Konzultace

Napiš­te mi co potře­bu­je­te pro­brat a já se vám ozvu zpět.
Pole ozna­če­ná * jsou povinná.