daně u nemovitostí

Ráda s vámi sdílím svoje know-how, aby vaše cesta realitním světem byla hladší.

Daňový odpočet úroků — jak na to?

Daňový odpočet úroků — jak na to?

Vědě­li jste, že si (jakož­to fyzic­ké oso­by) může­te kaž­do­roč­ně z vašich daní ode­číst úro­ky z úvě­ru na byd­le­ní nebo z hypo­té­ky? Pokud ne, je dneš­ní člá­nek přes­ně pro vás — teď je totiž ta nej­lep­ší doba. Zjis­tě­te, zda máte na odpo­čet nárok včas!

číst více