daně u nemovitostí

Ráda s vámi sdílím svoje know-how, aby vaše cesta realitním světem byla hladší.

Daňové přiznání z věcí nemovitých 2024

Daňové přiznání z věcí nemovitých 2024

Období podávání daňového přiznání je tady. Netýká se jen daně z příjmu, týká se i vaší nemovitosti. Lámete si hlavu s tím, jestli se tato povinnost týká i vás? Tak se na to pojďme spolu podívat… Koho se daň týká? Daňové přiznání z věcí nemovitých se týká každého, kdo se v roce 2023 stal vlastníkem...

číst více
Prodej nebo darování nemovitosti v roce 2023 — a co daně?

Prodej nebo darování nemovitosti v roce 2023 — a co daně?

Možná patříte k těm, kteří v loňském roce prodali nebo darovali svou nemovitost. K oboum situacím se váží i jisté povinnosti, které závisí na okolnostech darování či prodeje, které se budou týkat vás? Změnu stavu ohlaste Nejen nákup, ale i prodej nebo darování nemovitosti je nutné ohlásit...

číst více
Dědické řízení a prodej nemovitostí

Dědické řízení a prodej nemovitostí

Jste sou­čás­tí dědic­ké­ho říze­ní? Bude sou­čás­tí dědic­ké­ho říze­ní nemo­vi­tost a zají­má vás, jak se dále postu­pu­je v pří­pa­dě plá­no­vá­ní prodeje? 

číst více
Pronájem nemovitostí a daň z příjmu

Pronájem nemovitostí a daň z příjmu

Jste fyzic­ká oso­ba a část vaše­ho pří­jmu jde z pro­nájmu nemo­vi­tos­tí? Máte v plá­nu kupo­vat nemo­vi­tost za úče­lem dal­ší­ho pří­jmu? Co může­te dát do nákla­dů? A jak vše zda­ňo­vat? Čtě­te dál…

číst více
Daňový odpočet úroků — jak na to?

Daňový odpočet úroků — jak na to?

Vědě­li jste, že si (jakož­to fyzic­ké oso­by) může­te kaž­do­roč­ně z vašich daní ode­číst úro­ky z úvě­ru na byd­le­ní nebo z hypo­té­ky? Pokud ne, je dneš­ní člá­nek přes­ně pro vás — teď je totiž ta nej­lep­ší doba. Zjis­tě­te, zda máte na odpo­čet nárok včas!

číst více